Sazvana sedma sjednica Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik Općinskog vijeća Donje Dubrave, Mario Mikulan, sazvao je sedmu  sjednicu istog za petak, 08.06.2018. s početkom u 20 sati. Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/03
UR.BROJ:2109/05-18-01/01
Donja Dubrava, 04.06.2018.


Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.)

             S A Z I V A M

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za  PETAK,  08. LIPNJA 2018. godine, u 20,00 sati u zgradi "Zalan"

Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća  
3. Donošenje Odluke o Izmjena i dopunama Statuta Općine
4. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
5. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu  
6. Slobodna riječ.
U prilogu su dostavljeni materijali za točke 2, 3, 4, i 5,  dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.

  Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        


                         PREDSJEDNIK:
                         Mario Mikulan 

Natrag