Zahvala dobravskih puhača "Međimurje-plinu" - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Puhački orkestar općine Donja Dubrava se početkom godine obratio ´Međimurje-plinu´ vezano uz program donacija i sponzorstva. Na zahtjev naših puhača ´Međimurje-plin´ je odgovorio pozitivno i minulih dana je zaprimljena njihova  donacija u visini od 4000 KN. Donirana sredstva će biti utrošena za nabavu novog instrumenta koji nedostaje u instrumentariju Puhačkog orkestra. Ovim putem se Puhački orkestar općine Donja Dubrava zahvaljuje ´Međimurje-plinu´ za donirana sredstva te im želimo izraziti jedno VELIKO HVALA!

U.O. Puhačkog orkestra Donja Dubrava

Natrag