Informacija o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Međimurske županije. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Kako je u tijeku postupak Izmjenama i dopuna Prostornog plana Međimurske županije, koji se odnosi i na područje Donje Dubrave, ovim putem želim obavijestiti žitelje Donje Dubrave, da se može izvršiti uvid u dokumentaciju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije. 
Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svaki dan tijekom radnog vremena tj od 07,00 do 16,00 sati, a cjelokupna dokumentacija dostupna je i na Internet stranicama Međimurske županije. U koliko bilo tko od mještana ima neke primjedbe ili prijedloge iste može upisati u evidenciju primjedaba i prijedloga u Općini ili poslati na e-mail: zavod@zavod.hr.
Interesantni detalji ovih izmjena za Donju Dubravu su između ostalog: 
- planirani koridor nove pruge Kotoriba – Koprivnica, koji prolazi na istočnom dijelu Dubrave uz rubni dio Donje Dubrave,
- planirani istražni radovi za eksploataciju ugljikovodika,
- mogućnosti planiranja zahvata u izdvojenom građevinskom području van naselja, itd.

 
               OPĆINSKI NAČELNIK
               Marijan Varga  

Natrag