Izvjestaj - Povjerenstvo za dodjelu sredstava udrugama - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U ponedjeljak, 30. travnja 2018. godine, održan je inicijalni sastanka Povjerenstva kojem su prisustvovali članovi Povjerenstva Katica Frančić, Andrej Horvat, Janja Kovač i Stanko Žinić te načelnik i zamjenik načelnika općine Donja Dubrava Marijan Varga i Vladimir Čituš, dok se članica povjerenstva Dina Zvonar ispričala zbog radnih obaveza.  

Uvodno je načelnik Marijan Varga ukratko razložio proces dodjele sredstava udrugama te priredio sljedeću dokumentaciju: 
1. pristigle prijave za dodjelu sredstva udrugama u 2018. godini 
2. odluku o dodjeli sredstava udrugama u 2017. godini
3. pristigle prijave za dodjelu sredstva udrugama u 2017. godini.

Članovima Povjerenstva su predstavljene informacije o značajnijim događajima koje udruge očekuju u 2018. godine iznesene na sastanku s udrugama u prosincu 2017. godine. 

Po pregledu dokumentacije održan je drugi sastanak Povjerenstva 3. svibnja 2018. godine. Sastanku su prisustvovali članovi Povjerenstva Katica Frančić, Andrej Horvat, Janja Kovač i Stanko Žinić te načelnik općine Donja Dubrava Marijan Varga, dok se članica povjerenstva Dina Zvonar ispričala zbog radnih obaveza. 

Raspravljalo se o sljedećim temama koje su se nametnule kroz pregled dokumentacije: 

• Nepravilno ispunjene prijave 
Gotovo sve pristigle prijave su nepravilno ispunjene. Po tom pitanju Povjerenstvo je zauzelo stav da će se one zanemariti jer ti nedostaci ne utječu na sadržaj ili istinitost podataka iznesenih u prijavi. S obzirom na to da prijave ispunjavaju članovi udruga koji nisu vješti tom poslu, kojima je rad u udrugama dodatna aktivnost uz redovan rad i slično vjerujemo da su sve prijave ispunjavanje u najboljoj vjeri i da se ove greške nisu dogodile s lošom namjerom. 
Primjeri nepravilnosti: nezaokružena polja djelatnosti, manjkajući podaci u poljima koja se ne odnose na rad pojedine udruge, ne dostavljanje statuta udruge kako je traženo u natječajnoj dokumentaciji. 

• Prijave predane nakon roka
Rok za predaju dokumentacije bio je 30. ožujka 2018. godine. Povjerenstvo je razmotrilo i prijave koje su predane ili dopunjene nakon roka, ali je pri određivanju predloženog iznosa dotaciju umanjilo za 10%. 

• Prijave kojima nedostaje financijski izvještaj i računi za pravdanje sredstava s prošlogodišnjeg natječaja 
Zakonska je obaveza svih udruga voditi dokumentaciju o financijskom poslovanju te je  jednom godišnje predati državnim institucijama (FINA) stoga je prilaganje tog dokumenta samo formalnost koja ne iziskuje dodatne vještine članova udruga.
Pravdanje sredstava s prošlogodišnjeg natječaja jedan je od uvjeta za dodjela sredstava u idućoj godini naveden u natječajnoj dokumentaciji. Povjerenstvo stoga predlaže da se svim udrugama koje nisu podnijele financijski izvještaj doznači samo polovica iznosa predložene dotacije, a preostalih 50% nakon dostave dokumentacije (kad god to u godini bilo). 
Udruge koje su u 2017. primile dotaciju općine Donja Dubrava i zatražile sredstva za 2018., a nisu priložile financijski izvještaj i račune: 
1. Nogometni klub „Dubravčan“ 
2. Kuglački klub „Dubravčan“ 
3. Nautički klub „Fljojsar“ 
4. Klub liječenih alkoholičara „Osmijeh“ 
5. Udruga umirovljenika
6. Zaštitarsko ekološka udruga Senjar
7. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom 

• Udruge koje nemaju rad s mladima ili aktivnosti u Donjoj Dubravi u predanoj dokumentaciji 

Povjerenstvo je kao jedan od najvažnijih kriterija za dodjelu sredstava odredilo rad s mladima te je svim udrugama koje u svom planu rada nemaju direktan ili posredan rad s mladima ili predviđenih aktivnosti u Donjoj Dubravi umanjilo dotacije za 10%. Povjerenstvo je bilo slobodno predložiti neke oblike aktivnosti pojedinim udrugama kod kojih je primijećen ovaj nedostatak (pod opaskama uz tablicu). 

• Financiranje udruga iz drugih izvora 

Udruge se potiče da se prijavljuju i na druge natječaje za financiranje poput natječaja pojedinih ministarstava, državnih tvrtki ili privatnih tvrtki. U dogovoru s načelnikom Marijanom Vargom u tome na usluzi udrugama stoji viša stručna djelatnica Matea Vadla koja će pratiti natječaje i pomagati udrugama u pripremi dokumentacije. 


Na temelju svega iznesenog Povjerenstvo je bodovalo pristigle prijave i izradilo prijedlog raspodjele sredstava udrugama za rad u 2018. godini. Prijedlog se upućuje načelniku općine gospodinu Marijanu Vargi, a nalazi se u tablici koja je sastavni dio ovog zapisnika. 

Uz prijedlog raspodjele sredstva, Povjerenstvo načelniku predlaže i sljedeće: 
• da se u proračunu za sljedeću u godinu predvidi više sredstava za redovan rad udruga (s obzirom ne veliki broj pristiglih prijava i aktivnih udruga)
• da se u sljedećim godinama povećanjem dotacija za 20% stimulira udruge koje postižu  zapažene rezultate u radu s mladima
• da se potiče udruge da aktivno sudjeluju u održavanju maškara u Donjoj Dubravi 
• da se uz praznik rada (1. maj) organizira podizanje majge u suradnji s pojedinim udrugama na Dravi 
• da se u povodu obilježavanja 25-te godišnjice osnutka Općine za sve članove udruga izrade majice s općinskim obilježjima kao i obilježjima udruga.

Prijedlog raspodjele donacija možete vidjeti u priloženoj tablici-


                    U Donjoj Dubravi, 4. svibnja 2018. godine 

                   Janja Kovač, 
                    predsjednica Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama


Tablica - prijedlog dotacija udrugama 2018.
Natrag