U pripremi 49. broj Dobravskih novina - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Pozivaju se općinske udruge da najkasnije do 11.12.2017. godine (ponedjeljak) pripreme i dostave prikladne tekstove i fotografije (najmanje dvije) vezane uz svoje rezultate, aktivnosti i manifestacije  u drugom polugodištu 2017. godine kao i planove za iduću godinu, kako bi se isti mogli obraditi i objaviti u 49. izdanju Dobravskih novina 21.12.2017. uoči Božića.
Tekstovi i fotografije mogu se poslati na e-mail: opcina-donja-dubrava@ck.htnet.hr ili osobno dostaviti na CD-u ili USB-u u prostorije općine. 


Općina Donja Dubrava

Natrag