Župni zbor pjevao u Mađarskoj - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na poziv Hrvatske državne samouprave u R. Mađarskoj, na XI. Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj, predsjednik Mješovitog  odbora za suradnju Međimurske županije sa pomurskim Hrvatima i Općinski načelnik Marijan Varga, dogovorio je nastup Mješovitog zbora župe sv. Margarete iz Donje Dubrave. Kako je misno slavlje u svetištu Homokkomarom vodio generalni vikar Varaždinske biskupije mons. Antun Perčić, biloje potrebno u pratnju uzeti odlično uvježban crkveni zbor, a vikar se složio da to može odraditi  naš župni zbor.
U subotu 15.srpnja 2017. u popodnevnim satima, ispred marijanskog svetišta u Homokkomaru okupilo se nekoliko stotina Hrvata iz raznih krajeva Mađarske te su u procesiji ušli u crkvu pjevajući marijanske pjesme na hrvatskom jeziku. Uslijedilo je misno slavlje na kojem su uz predvoditelja mons. Perčića sudjelovali još dobravski župnik Mirko Pilaj  te dvojica svećenika iz Mađarske. Misa je završena pjevanjem mađarske i hrvatske himne te druženjem hodočasnika. Iz Donje Dubrave su, osim zbora, na hodočašću bili i članovi Pastoralnog i Općinskog vijeća. 
 Nastup našeg zbora u misnom slavlju dobio je najviše pohvale i to predsjednika Hrvatske državne samouprave u RM Ivana Gugana, te generalne konzulice RH u Pečuhu Vesne Haluga. 
Općinski načelnik posebno pohvaljuje sve sudionike misnog slavlja i zahvaljuje Mariji Hunjadi i zupniku Mirku Pilaju.

Natrag