Nova javna rasvjeta u Koprivničkoj i Sajmišnoj ulici - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U proteklih se nekoliko tjedana u Donjoj Dubravi aktivno radilo na izgradnji nove javne rasvjete u ulicama Koprivnička i Sajmišna. Krenulo se s radovima kabliranja niskonaponske nadzemne mreže u Koprivničkoj ulici čiji je investitor Elektra Čakovec. Kabliranje se izvelo podzemno kabelima koji su spojeni postojećom nadzemnom niskonaponskom mrežom na armirano betonskim stupovima i priključeni na kućanstvo.
Radovi izgradnje nove javne rasvjete obuhvaćali su zamjenu postojećih betonskih stupova sa metalnim, vruće pocinčanim stupovima s LED svjetiljkama. Postavljeno je ukupno 20 novih rasvjetnih stupova (5 stupova visine 6 m u ulici Sajmišna i 15 stupova visine 8 m u ulici Koprivnička), a spomenute građevinske i elektromontažne radove izveli su radnici tvrtke „Kabel-Mont“ d.o.o. iz Domašinca. Općina Donja Dubrava nabavila je opremu potrebnu za novu rasvjetu (stupovi s lukovima, LED svjetiljke) u iznosu od 71.508,65 kn, dok su troškovi izvođenja radova u ulici Koprivnička Općinu stajali 93.568,25 kn, a u ulici Sajmišna 48.681,88 kn. Stručni nadzor nad izvođenjem radova izvršila je tvrtka „Bitel“ d.o.o. iz Kotoribe prema ugovornoj cijeni od 2.400,00 kn bez PDV-a.

Natrag