Sazvana skupština Zaštitarsko-ekološke udruge ˝Senjar˝ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Zaštitarsko-ekološka udruga ˝Senjar˝ održat će svoju godišnju skupštinu u petak, 24.3.2017. godine u 18 sati u prostoriji Info centra kraj Zalana. Predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje skupštine
2. Izvještaj o radu Udruge za 2016. godinu
3. Financijski izvještaj za 2016. godinu
4. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2017. godinu
5. Zaključna riječ

Upravni odbor udruge poziva predstavnike udruga s područja Općine Donja Dubrava da se odazovu na skupštinu. Nakon toga bit će i prigodni domjenak za sve odazvane. 

Natrag