Održana Skupština SRD „Štuka“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U subotu, 04.03.2017. održana je redovna godišnja izvještajna Skupština SRD „Štuka“ Donja Dubrava. U svom izvještaju o radu, predsjednik Andrej Horvat posebno je istaknuo proslavu 50 godina postojanja Društva. SRD „Štuka“ broji  broji 136 članova (117 seniora,4 juniora i 15 kadeta). Uz članove  „Štuke“ Skupštini su prisustvovali kao gosti: predstavnik Općine Donja Dubrava g. Drago Mikulan, predsjednik Općinskog Vijeća g. Zlatko Haramija,  "Međimurska lastavica" g. Lisjak Željko, SRD "Smuđ"Legrad g. Lovriša Ivica, SRD "Mrena"Donji Vidovec" g. Josip Šarkanj, SRD "Klen" Sv.Marija g. Mario Fundak, NK"Dubravčan" g. Ivan Štefić, KUD"Seljačka sloga"Donja Dubrava g.Vilim Čituš, DVD"Donja Dubrava" g.Klarić Dejan, Puhački orkestar Donja Dubrava g. Vedran Klarić, SRD "Žužička" Kotoriba g.Ljubomir Nikić, UDVDR Donje Dubrave g. Marijan Mirić.
Skupština je završila domjenkom za sve učesnike. 

Foto:Foto studio Frančić


Natrag