Timskim radom ekipe Kalničke ulice do novih stepenica - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Temeljem ideje mještana Kalničke ulice, u prostorijama općine obratio se Dragutin Miser sa prijedlogom izgradnje stepenica na nasipu kod raskršća Kalničke i Podravske ulice. Obzirom da spomenutu lokaciju koristi veliki broj rekreativaca, načelnik je podržao prijedlog, te u suradnji sa Hrvatskim vodama dogovorio odobrenje oko postave stepenica na nasipu. 
Timskim radom i angažmanom, ekipa Kalničke ulice odradila je izgradnju i postavu stepenica, a Općina Donja Dubrava financijski je podržala realizaciju.

Ovim putem načelnik Dražen Miser pohvaljuje i zahvaljuje svima koji su sudjelovali prilikom izgradnje stepenica.

Natrag