Zahvala Dobrafčanima koji su podržali „Živi zid“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Zahvaljujem se u ime „Živog zida“  i svoje osobno ime, što ste podržali jedinu stranku koja se bori za prava i bolju budućnost „malog“ čovjeka. Samim time digli nas na visoko 3. mjesto  v Dobrvi. A mi nećemo iznevjeriti vaše povjerenje i još srdačnije ćemo se boriti protiv nepravde…..
   
Sa štovanjem koordinator ŽIVOG ZIDA  Donje Dubrave.        

                                              Dragan Pongrac

   

Natrag