Gradu Prelogu i općinama donjeg Međimurja nagrada Ministarstva zaštite okoliša - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Grad Prelog i općine donjeg Međimurja dobile nagradu Ministarstva zaštite okoliša (tekst ispod objavljeno na www.pre-kom.hr , ima objava i na stranici Ministarstva zaštite okoliša). Dana 12.09.2016. Grad Prelog i Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba nagrađeni su nagradom Ministarstva zaštite okoliša i prirode u kategoriji "Doprinos zaštiti okoliša jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" za prijavu pod nazivom "Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području donjeg Međimurja". 
Ovo je još jedna potvrda brige o okolišu u kojem živimo JLS donjeg Međimurja, ali i komunalnog poduzeća PRE-KOM u izgradnji kružnog gospodarstva u gospodarenju otpadom i nastavak našeg zajedničkog puta prema društvu bez otpada. 
Ovih dana zajedničkom sustavu gospodarenja otpadom pridružuju se i nove članice Općine Belica i Dekanovec.

Natrag