Neka vas u srijedu ne uznemiri zvuk sirene - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Sukladno članka 14. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN broj 47/2006, 110/2011 i 10/2015) u srijedu 13. travnja 2016. godine, u vremenu od 9 do 16 sati na području uz akumulacijsko jezero hidroelektrane Dubrava, vršit će se funkcionalno ispitivanje pojedinih sirena u više navrata, a potom i cijelog sustava za uzbunjivanje u naseljima: Cirkovljan, Oporovec, Draškovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba.
Ovim putem Područni ured za zastitu i spašavanje Čakovec obavještava stanovništvo kada čuju zvukove sirena, da ostanu mirni jer se radi o ispitivanju elemenata sustava za uzbunjivanje koji je nužan zbog funkcionalne provjere ispravnosti novog sustava za uzbunjivanje.
- Svim stanovnicima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju - poručuju iz Državne uprave za  zaštitu i spašavanje -  Područnog ureda Čakovec.

Natrag