Javni natječaj za udruge - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Godišnjim planom natječaja javnih potreba za udruge u Općini Donja Dubrava (05.02.2016) započeo je novi način - postupak dodjeljivanja sredstava iz Proračuna Općine za sve općinske udruge. Ubuduće sredstva (bivše dotacije) će se dodjeljivati prema dostavljenim programima odnosno projektima. Vremenski rok dostave natječajne dokumentacije definiran je u Javnom natječaju (ove godine je to do 25.03.2016. godine),  nakon toga roka neće se zaprimati prijave. 
Stoga pozivamo predstavnike Udruga da sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) , započnu sa izradom odnosno prikupljanjem natječajne dokumentacije prema objavljenom Javnom natječaju... 
Svi potrebni obrasci, koje udruge moraju dostaviti kako bi konkurirali u natječaju, nalaze se u privitku dolje.


2. Odluka-o-nacinu-raspodjele-sredstava-udrugama-u-2016 3. JAVNI-NATJECAJ-za-financiranje-udruga-u-2016.-godini 4. Uputa-za-prijavitelje-na-Javni-natjecaj-za-financiranje-udruga-za-2016. 5. POPIS-PRILOGA-za-Javni-natjecaj-udruga-za-2016. 6.OBRAZAC-FINAN.-IZVJE--A-REALIZIRANOG-PROGRAMA-ILI-PROJEKTA-udruga-za-2016. 7.OBRAZAC-IZJAVE-O-NEPOSTOJANJU-DVOSTRUKOG-FINANCIRANJA-udruga-za-2016. 8. OBRAZAC-OPISA-PROGRAMA-ILI-PROJEKTA-na-Javni-natje-aj-udruge-za-2016. 9. OBRAZAC-OPISNOG-IZVJE-TAJA-PROVEDBE-PROGRAMA-ILI-PROJEKTA-udruga-za-2016. 11. Obrazac-ugovora-o-dodjeli-sredstava-za-financiranje-udruga-za-2016. 12. Obrazac-za-ocjenu-kvalitete-prijave-na-Javni-natje-aj-udruge-za-2016. 10 OBRAZAC PRORACUNA PROGRAMA ILI PROJEKTA Javni natjecaj 2016
Natrag