Nova autocisterna za dobravske vatrogasce - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U Ministarstvu gospodarstva 16.10.2015. godine načelnik Dražen Miser potpisao Ugovor o dodjeli višenamjenske autocisterne za vodu u nazočnosti savjetnika ministra u Ravnateljstvu za robne zalihe, Marijana Varge. Spomenutu autocisternu koristit će Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Dubrava, koje će ujedno osigurati smještaj, čuvanje i održavanje autocisterne. 

Općina Donja Dubrava

Natrag