Uzgojni pregled i Okrugli stol o Međiju - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U nedjelju 28.travnja je Kinološko društvo Međimurje Čakovec, posredstvom svojeg Matičnog kluba za uzgoj malog međimurskog psa Međija,  održalo u dvorištu doma Uzgajivača malih životinja  Međimurska lastavica u Donjoj Dubravi redoviti uzgojni pregled pasmine toga psa. Na pregled je predvedeno sedam pasa . Po završetku pregleda  rezultat je bio odličan. Šest predvedenih  pasa je zadovoljilo uzgojni pregled, a jedna ženka nije udovoljila zahtjevima pregleda Dva psa su suci, Dražen Kipke iz Čakovca i Zdravko Kliček iz Križevaca, ocijenili kao prvoupisane  za koje je podnijet zahtjev za izdavanje HUR  rodovnica.
Nakon pregleda održan je tzv. Okrugli stol s temom Trenutna situacija i daljnje smjernice u uzgoju malog međimurskog psa. Prisutni su mu bili: Zdravko Kliček, Dražen Kipke, Dragutin Matulic, Vladimir Čižmešija,  Branko Horvat, Andrija Lukša, Luka Radmanić , Martina Glad , Denis Dobša i Josip Duhović.
Svoj obol u radu toga tijela dali su suci i Vladimir Čižmešija, voditelj  Matičnog kluba. On je istaknuo da je do sada umatičene 572 jedinke s oko 50 – 60 legala godišnje. Dodao je kako se nastoji  ubaciti nove jedinke u uzgoj izvan područja Međimurja i bliže Podravine jer s vremenom nedostaju svježi primjerci nove krvi u uzgoju. Dodao je kako je vrlo  uočljiv problem oko parenja kuja sa starosti 15 mjeseci . Kod Međija je to već prolazak i drugog „tjeranja“ , a kasniji ciklusi su nepravilni i slabija je plodnost . Rješenje je vidljivo jedino u promjeni pravilnika o parenju ili dogovor, ako je moguće, da se i Međi uvrsti za parenje prema pravilnicima malih pasmina , a to je dozvola parenja sa 12 mjeseci . Čižmešija je prezentirao  plan o izradi brošure ili barem letka o Međiju do slijedeće CAC izložbe koja će se održati 6.rujna ove godine. On je dodao da se, radi uključivanja što više ljudi u rad sa tim psima, razgovara o osnivanju podružnice u Zagrebu u čemu će važnu ulogu imati Hrvatski kinološki savez, a nije isključeno da to bude i u drugim dijelovima Hrvatske jer ima oko 30-taj jedinki u okolici Dubrovnika. prema danas viđenom ženke su bolje od mužjaka.
-Prema danas viđenom ženke su bolje od mužjaka stoga predlažem da se još više poradi na izlaganju pasa. „Materijal“ je dobar i trebalo bi ustrajati na željenim ciljevima –istaknuo je Zdravko Kliček iz Križevaca. Dražen Kipke je istaknuo  da je osnovni razlog nedostatka ring dresure taj što je Međi pas kojeg ljudi koriste na farmama (slobodno se kreće na velikom prostoru) te jedinke nisu naviknute na vođenje povodnikom. Napomenuo je da je FCI dao naputak da se nedostatak svih 4 P-1 ne računa kao genetska greška . No, kod Međija se takve jedinke ne bi smjelo stavljati u uzgoj jer je pasmina u formiranju .-Kinološko društvo će se potruditi riješiti sve navedene probleme i odraditi prijedloge i savjete . Zahvaljujem Vam na trudu i radu na poboljšanju i proširenju ove naše pasmine-zaključio je na kraju Dragutin Matulic, predsjednik Kinološkog društva Međimurje.

Natrag