Sazvana 10. sjednica općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti


Zlatko Haramija, predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, je zazvao 10.  sjednicu istog za četvrtak, 26.02.2015.
Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…


OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/01.
UR.BROJ:2109/5-15-01/01.
Donja Dubrava, 20. veljače 2015.

      Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.) 

S A Z I V A M
10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava 
za  ČETVRTAK,  26. VELJAČE 2015. godine, u 18,00 sati u zgradi "Zalan"
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1.Odluka o donošenju II.  izmjena i dopuna Prostornog plana Općine 
2.Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 9. i 10. sjednice Općinskog vijeća 
3.Aktualni sat
4.Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća
5.Izvršenje Proračuna Općine  za 2014. godinu
6.Izvršenje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Klinčec“ za 2014. godinu
7.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom R. Hrvatske za razdoblje 2007 – 2015 godine na području Općine Donja Dubrava za 2014. godinu
8. Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za proračun, knjigovodstvo i općinske projekte
9.Slobodna riječ.
U prilogu su dostavljeni materijali za točku 1, 4, 5, 6 i 7, dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.

  Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        

                        PREDSJEDNIK: Zlatko Haramija, ing. el.

Natrag