Sufinanciranje obnovljivih izvora energije - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru. Predmet spomenutog Javnog poziva  je dodjela sredstava Fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se: 1. trgovačkim društvima, 2. zadrugama, 3. trgovcima pojedincima, 4. fizičkim osobama (obrtnicima), 5. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), 6. fizičkim osobama (građanima),  koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju ili imaju pravo korištenja istih temeljem odgovarajućih pravnih akata,  za koje im je od strane nadležnog ureda/ministarstva izdano Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju (za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu), ovisno u kojoj vrsti djelatnosti/usluge se radi.
Javni poziv otvoren je do kraja 2015. godine ili do iskorištenja sredstava Fonda.
Dokumentaciju javnog poziva možete preuzeti u nastavku ili je pronaći na stranicama Fonda


JAVNI POZIV P OIE 2015 u turizmu Prijavni Obrazac OIE TUR 2015
Natrag