Rasprava o Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U četvrtak 24.07.2014. godine u prostorijama Informacijskog centra održana je prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Donja Dubrava. Na raspravi osim naručitelja Općine Donja Dubrava te izrađivača Plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije Čakovec bili su nazočni predstavnici  javnopravnih tijela :Međimurje plina d.o.o. Čakovec, Hrvatskih šuma Koprivnica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima MŽ, Čakovec, Županijska uprava za ceste Čakovec.
Predstavnik izrađivača Jadranka Grgan  Makovec dipl. ing. Arh. Iznijela je glavne razloge za izmjene Prostornog plana a to su: proširenje građevinskog područja za formiranje gospodarske zone, proširenje područja ulici Dravska, proširenje za potrebe sušare, izmjene unutar Plana odnosi se na  namjena površina iz poslovne u mješovitu, odnosno površine zelenila u centralni sadržaj, rješavanje lokacije reciklažnog dvorišta, infrastrukture (plinovod),   pojedinih članaka iz odredbi  za provođenje Plana i dr.

Javna rasprava o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava održat će se krajem mjeseca kolovoza o čemu će javnosti biti upoznata putem sredstava javnog priopćavanja.  

Natrag