Javni poziv na radionice izrade strategije razvoja Općine Donja Dubrava za razdoblje 2014-2020. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Pozivaju se svi zainteresirani mještani na radionice koje se organiziraju u postupku izrade Strategija razvoja Općine Donja Dubrava. Strategija razvoja izrađuje se sa ciljem planskog razvoja Općine i lakšeg kandidiranja projekata na strukturne fondove EU. 
Radionice organizira Općina Donja Dubrava u sklopu projekta Mura Region EGTC, a u suradnji sa tvrtkom JAIĆ CONSULTING d.o.o. iz Bjelovara.

Radionice će se održati u INFO CENTRU (dvorište Zalan) prema slijedećem rasporedu: 
Četvrtak 17. srpnja 2014. godine:
• Civilni sektor (Udruge, OŠ, Dječji vrtić i sl.)  s početkom u 17:00 h – 18:30 h
• Poljoprivrednici s početkom u 19:00 h – 20:30 h

Petak 18. srpnja 2014. godine:
• Gospodarstvenici (poduzetnici, obrtnici i sl.) s početkom u 17:00 h – 18:30 h
• Vijećnici s početkom u 19:00 – 20:30 h

Važnost lokalne razvojne strategije
Lokalna razvojna strategija važno je iz nekoliko aspekata, a najvažnije je donošenje planskog razvoja JLS na razdoblje od 5-7 godina. Drugi nimalo bitan razlog je za prijavu projekata na fondove Europske Unije, te nacionalne javne pozive.  Do sada je u nekoliko natječaja predpristupnih fondova traženo kako za JLS, a tako i za privatne i pravne subjekte da njihov JLS ima strategiju razvoja općine. 

Mole se svi zainteresirani da se obavezno odazovu te se pozivaju na aktivnostima na radionici kako bi njihovi prijedlozi i projekti bili uvršteni u Projekt ukupnog razvoja Općine  i kako bi se uvršteni projekti mogli kandidirati za sredstva strukturnih fondova EU.

NAČELNIK
Dražen Miser

Natrag