Aktivnosti načelnika između dviju sjednica općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U sklopu materijala za 6 sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, vijećnici  su dobili izvještaj o aktivnostima načelnika Općine, Dražena Misera, između dvije sjednice Vijeća. Što je radio načelnik u tom periodu možete pročitati u nastavku.. 


 Dana 24.03.2014. godine tvrtka „Arhitekt atelje“ iz Čakovca izradila je troškovnik za soboslikarske radove, podne i stolarske radove za Dom kulture „Zalan“ te je zatražena suglasnost za iste od  Konzervatorskog odjela Varaždin

 Dana 02.04.2014. godine sa predstavnikom ŽUC-a Igorom Dvanajščakom dogovoreno da se raspiše natječaj za izradu projektne dokumentacije za pješačko biciklističku stazu u ulici 3. Travnja (do građevinske dozvole)
 Dana 14.04.2014. godine u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu održan sastanak Projektnog tima za izradu studijsko projektne dokumentacije za aglomeraciju Donja Dubrava, izvješće o dosadašnjim aktivnostima projekta kanalizacije
Dana 23.04.2014. sa mađarskim predstavnicima dogovoreno da Općina Donja Dubrava u
sklopu projekta IPA „Mura Region“ EGTC umjesto Izrade Prostornog plana Općine (ne može biti jer je Županija pridruženi partner u projektu) izradi Strategiju razvoja Općine
Dana 08.05.2014. godine od strane inspektora Saše Marinovića izvršen je inspekcijski nadzor bivšeg odlagališta komunalnog otpada Donja Dubrava te je utvrđeno da nema primjedbi na stanje na terenu.
Dana 08.05.2014. godine od strane inspektora Marina Mazora izvršen je inspekcijski nadzor Zakona o vatrogastvu te je utvrđeno da nema nepravilnosti.
Dana 16.05.2014. godine u Goričanu u sklopu projekta IPA „Mura region“ EGTC prezentirana konačna verzija Plana razvoja turizma za Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec i Goričan
Dana 21.05.2014. godine sa tvrtkom „Hogra“ Mihovljan potpisan Ugovor o izgradnji pješačko biciklističke staze uz LC 20039 ul. Podravska u iznosu od 137.727,50 kn, od čega ŽUC sufinancira radove u iznosu od 86.796,25 kuna. 
Dana 21.05.2014. godine sa tvrtkom „Bitel“ Kotoriba dogovoreno je da se pribave posebni uvjeti građenja za izvedbu proširenja javne rasvjete uz dio ŽC 20039 u dužini od 360 m u iznosu od 3.800 kn. 
Dana 21.05.2014. godine sa tvrtkom „Rescon“ iz Čakovca potpisan Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju pješačko biciklističke staze na dijelu ŽC 2041 u Donjoj Dubrave, 3 travnja 6-56 u vrijednosti od 47.987.50 kn
Dana 21.05.2014. godine sa predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje MŽ izvršen je uvid u stanje na terenu vezano uz  izradu II. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine
Dana 22.05.2014. godine sa načelnikom Policijske postaje Prelog Ivanom Sokačem u prostorijama Općine izvršen je radni dogovor o stanju sigurnosti na području naše Općine (učestalost krađa )
Dana 23.05.2014. godine sa tvrtkom „Arhitekt atelje“ iz Čakovca potpisan je Ugovor o izradi izvedbenog projekta za dogradnju nadstrešnice i uređenje vanjskog prostora uz kuću „Zalan“ na iznos od 34.375,00 kn
Dana 23.05.2014. godine sa tvrtkom „Jaić-consulting“ iz Bjelovara potpisan je Ugovor o razradi projektne dokumentacije (studije izvodljivosti, analiza troškova i koristi, razrade projektne prijave) za dvorište „Zalan“ u iznosu od 23.750,00 kn
Dana 10.06.2014. godine u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja u Zagrebu potpisan Ugovor o sufinanciranju radova na izgradnju Sportskog doma Međimurska lastavica (termo fasada)
Dana 10.06.2014. godine sa tvrtkom „Hogra“ Mihovljan potpisan Ugovor o izgradnji parkirališta uz županijsku cestu LC 20039 ulica Podravska u iznosu od 129.172,50 kn. Općinska sredstva u ŽUC-u od 57.000 kuna upotrijebiti će se u financiranje parkirališta.
   

 

                                                                                        
                       
                                    NAČELNIK:  Dražen Miser

Natrag