Sudjelujte u akciji uklanjanja ambrozije, zaradite do 10.000 KN - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Matija Posavec, župan Međimurske županije, dana 12. svibnja 2014. g.  objavio je javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u akciji uklanjanja ambrozije na području Međimurske županije u 2014.g. tekst javnog poziva možete pročitati u nastavku...    

Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13-pročišćeni tekst i 6/13.),  župan Međimurske županije dana 12. svibnja 2014. g.  objavljuje    

                                                 JAVNI POZIV

 za podnošenje prijava za sudjelovanje u akciji uklanjanja ambrozije na području Međimurske županije u 2014.g.    

1. 
PREDMET JAVNOG POZIVA:
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za uklanjanje ambrozije s javnih i drugih površina na područjima gradova i općina u Međimurskoj županiji.  

2. 
PRAVO PODNOŠENJA PRIJAVE:
 
Na ovaj poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva i udruge sa sjedištem u  Međimurskoj županiji.  

3. 
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA AKCIJE:
 
Akcija uklanjanja ambrozije provodi se na zadanim površinama na područjima gradova i općina u Međimurskoj županiji, u vremenu od 1-15. srpnja 2014.g.  

4. 
NAKNADA ODABRANIM SUDIONICIMA:
 
Odabranim udrugama i organizacijama isplatit će se novčana naknada proporcionalna ostvarenim rezultatima, a najviše do 10.000,00 kn.  

5. 
POSEBNI UVJETI:
 
Podnositelj prijave organizira prijevoz do lokacija na kojima se uništava ambrozija i osigurava potreban alat i opremu.  

6. 
PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV:
 
Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, u originalu ili preslici.  

Pisane prijave podnose se do 31. svibnja 2014. g. na adresu:
                         
Međimurska županija                        
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti                       
Odsjek za poljoprivredu i turizam                        
Ruđera Boškovića 2                        
40000 Čakovec  

Informacije:
telefon: 040/374-231,  e-mail: elvira.herman@medjimurska-zupanija.hr ..

Natrag