AKTUALNO

Pročitajte

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava održana je u četvrtak 7. listopada 2021. godine u prostoriji Vijećnice. Javno izlaganje je predvodila ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije Mirjana Pintar sa svojim suradnicima.
Sudionici nazočni Javnoj raspravi dali su pisane prijedloge i primjedbe na Prostorni plan koje će razmotriti Zavod za prostorno uređenje zajedno sa načelnikom Općine.
Uvid i dostava prijedloga na III. izmjene i dopune Prostornog plana je bio 11. listopada 2021. godine.
Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.


PROČELNICA 
Monika Žinić, mag.oec.

Natrag