Kontakt


Kontaktirajte nas!

Kontakt podaci - možete nas kontaktirati na ove načine:

Adresa:
Općina Donja Dubrava,
Trg Republike 13,
40328 Donja Dubrava

OIB: 63140387407
MATIČNI BROJ: 2556987
IBAN: HR2123400091807800006

Tel:
(040) 688-919
(040) 689-033

Fax:
(040) 688-919

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Tajnik pročelnik Ivan Štefić
tel.-fax.. (040)688-919, mob. 091-58-58-280,

Viši stručni suradnik Matea Vadla,
tel.- fax. (040)688-919, mob. 098-922-9583

Komunalni redar Branko Horvat 091-47-00-777.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak: 7:00 - 15:30

Načelnik:
Dražen Miser

Mob:
(099) 368-8919

Tel:
(040) 689-033

Fax:
(040) 688-919

Zamjenik načelnika:
Drago Mikulan

Tel:
(040) 689-033
(040) 688-046

Mobitel:
(098) 975-1580

Predsjednik Vijeća:
Zlatko Haramija

Tel:
(040) 371-782
(040) 688-416

Fax:
(040) 371-782

Mobitel:
(091) 5060-821

Podpredsjednik Vijeća :
Marinko Lisjak

Tel:
(040) 372-831
(040) 688-457

Mobitel:
(098) 297-230

Web administrator:
Mladen Hunjadi