Kontakt


Kontaktirajte nas!

Kontakt podaci - možete nas kontaktirati na ove načine:

Adresa:
Općina Donja Dubrava,
Trg Republike 13,
40328 Donja Dubrava

OIB: 63140387407
MATIČNI BROJ: 2556987
IBAN: HR5523900011807800006

Tel:
(040) 688 919
(040) 689 033

Fax:
(040) 688 919

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Tajnik pročelnik Ivan Štefić
tel.-fax.. (040)688 919, mob. 091 58 58 280,

Viši stručni suradnik Tatjana Marić Puhar,
tel.- fax. (040)688-919, mob. 099 830 8450

Komunalni redar Marinko Lukša mob. 091 47 00 777.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak: 7:00 - 15:30

Načelnik:
Marijan Varga

Mob:
(091) 5048-052

Tel:
(040) 689-033

Fax:
(040) 688-919

Web administrator:
Mladen Hunjadi