Javna nabavaOvdje možete preuzeti dokumente vezane uz JAVNU NABAVU.
Klikom na "Download" datoteka će se pokrenuti:


ikona
Plan Nabave 2019    učitano:  1.2.2019.  

dividerikona
Poziv za dostavu ponude - stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste na k.č.br. 1727 (cesta Pažut)    učitano:  20.7.2018.  

dividerikona
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU    učitano:  6.6.2018.  

dividerikona
J.Nabava Oborinska kanalizacija i uređenje pješačke staze    učitano:  14.5.2018.  

dividerikona
troškovnik J.Nabava Oborinska kanalizacija i uređenje pješačke staze    učitano:  14.5.2018.  

dividerikona
Jednostavna nabava - Obnova kuće Zalan - stolarski radovi 27.04.2018.    učitano:  27.4.2018.  

dividerikona
Izjava o postojanju-ne postojanu sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi - načelnik Marijan Varga    učitano:  15.1.2018.  

dividerikona
Izjava o postojanju-ne postojanu sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi - zamjenik načelnika Vladimir Čituš    učitano:  15.1.2018.  

dividerikona
Dokumentacija za nadmetanje - JR Donja Dubrava 27_07_2016    učitano:  27.7.2016.  

dividerikona
TROŠKOVNIK JR DONJA DUBRAVA 27_07_2016    učitano:  27.7.2016.  

dividerikona
Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje I 12.08.2016    učitano:  27.7.2016.  

dividerikona
PLAN NABAVE 2012.    učitano:  25.9.2013. 12:29:30  

dividerikona
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - staze groblje    učitano:  25.9.2013. 12:29:06  

dividerikona
3. ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA    učitano:  25.9.2013. 12:28:38  

dividerikona
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Općine Donja Dubrava za 2012. godinu    učitano:  25.9.2013. 12:27:45  

divider

<< natrag na izbornik