Javna nabavaOvdje možete preuzeti dokumente vezane uz JAVNU NABAVU.
Klikom na "Download" datoteka će se pokrenuti:


ikona
Dokumentacija za nadmetanje - JR Donja Dubrava 27_07_2016    učitano:  27.7.2016.  

dividerikona
TROŠKOVNIK JR DONJA DUBRAVA 27_07_2016    učitano:  27.7.2016.  

dividerikona
Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje I 12.08.2016    učitano:  27.7.2016.  

dividerikona
PLAN NABAVE 2012.    učitano:  25.9.2013. 12:29:30  

dividerikona
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - staze groblje    učitano:  25.9.2013. 12:29:06  

dividerikona
3. ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA    učitano:  25.9.2013. 12:28:38  

dividerikona
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Općine Donja Dubrava za 2012. godinu    učitano:  25.9.2013. 12:27:45  

divider

<< natrag na izbornik