Odbori Općinskog vijećaOdbor za gospodarstvo

Ovaj odbor inicira gospodarski razvoj, predlaže prostor za gospodarske potrebe i procjene nekretnina, predlaže uvjete za prodaju i davanje u zakup imovine općine, organizira gospodarske teme te promidžbu poduzetnika Donje Dubrave.
Predsjednik: Drago Mikulan
Članovi: Stjepan Lisjak, Antun Detelj, Snježana Bali, Monika Matotek, Marko Peranec

Odbor za poljoprivredu(i Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda)

Ovaj odbor inicira poboljšanja za poljoprivredni razvoj, inicira i provodi razne aktivnosti oko rješavanja problema "zamjedbenih" ugovora, obavlja poslove uređenja poljskih putova te vrši procjene šteta od elementarnih nepogoda.
Predsjednik: Vedran Klarić
Članovi: Stjepan Miser, Željko Fabić, Marinko Lisjak, Dejan Čižmešija, Đuro Tišler, Mijo Matotek, Danijel Rusak

Odbor za zaštitu okoliša, turizam, uređenje mjesta i groblja

Ovaj odbor inicira prijedloge za zaštitu okoliša, predlaže revitalizaciju uništenih prirodnih dobara, inicira projekte za turistički razvoj, predlaže prostore za potrebe turističkog razvoja te surađuje sa turističkim zajednicama.
Predsjednik: Suzana Palavra
Članovi: Vladimir Čmrlec, Marinko Lisjak, Slađana Milner, Irena Mikulan, Michaela Horvat, Goran Čižmešija, Predrag Pongrac

Odbor za kulturu, sport, predškolski i školski odgoj

Ovaj odbor vrši koordinaciju aktivnosti i potreba između udruga, prati rad Dječjeg vrtića, koordinira zajedničke potrebe sa Osnovnom školom.
Predsjednik: Damir Vidović
Članovi: Boris Majcen, Božica Kivač, Koraljka Jakupak-Popović, Ines Strbad, Biserka Kralj, Rudolf Čižmešija, Zoran Štefić, Stanko Žinić

Odbor za informiranje

Ovaj odbor organizira praćenje zanimljivih događaja u Općini te o njima obavještava javnost sredstvima javnog priopćavanja, uređuje list "Dobravske novine" te općinske web stranice.
Predsjednik: Koraljka Jakupak-Popović
Članovi: Gabrijela Detelj, Mladen Hunjadi, Anita Fabić, Davor Fabić, Jerko Fabić, Marko Ljubek

Odbor za općinsko poslovanje

Ovaj odbor obavlja popis općinske imovine, obavlja kontrolu općinskog poslovanja, kontrolira izvršenje proračuna te kontrolu završnog računa.
Predsjednik: Marijan Pongrac
Članovi: Margareta Sabočanec, Ruža Matotek

Odbor za popis birača

Ovaj odbor provjerava točnost popisa birača, zaprima primjedbe i inicira zakonske promjene u popisu birača prije svih izbora te surađuje sa izbornim povjerenstvima.
Predsjednik: Vladimir Čmrlec
Članovi: Raša Čižmešija, Nevenka Mišković

Odbor za raspisivanje natječaja i odabir najboljih ponuda te nadzor i prijem izvršenih radova

Ovaj odbor, sukladno odlukama Općinskog vijeća, obavlja raspisivanje natječaja te prema Uredbi o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijedniosti vrši odabir najboljih ponuda.
Predsjednik: Tomislav Jakupak
Članovi: Antun Detelj, Mario Mikulan, Zlatko Haramija, Marijan Pongrac, Dragan Pongrac

Odbor za socijalna pitanja i ljude treće dobi

Ovaj odbor, sukladno odlukama Općinskog vijeća, obavlja raspisivanje natječaja te prema Uredbi o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijedniosti vrši odabir najboljih ponuda.
Predsjednik: Stjepan Lisjak
Članovi: Olga Špirk Bali, Terezija Hraščanec, Katica Špoljar, Dalibor Globlek, Pavao Švec, Nada Bogojević, Slađana Milner, Spomenka Duhović

Odbor za branitelje

Svake kalendarske godine pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Dubrava koja se dodjeljuju n Dan Općine.
Predsjednik: Robert Balent
Članovi: Antun Benko, Pavao Švec, Zlatko Haramija, Ivan Mikor

odbor za prekograničnu suradnju i fondove

Svake kalendarske godine pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Dubrava koja se dodjeljuju n Dan Općine.
Predsjednik: Antun Benko
Članovi: Marijan Pongrac, Franjo Fabić, Ruža Matotek, Elizabeta Horvat, Antun Fabić, Branko Hertelendi

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

Svake kalendarske godine pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Dubrava koja se dodjeljuju n Dan Općine.
Predsjednik: Darko Horvat
Članovi: Dražen Miser, Snježana Bali, Terezija Hrašćanec