Sastav Općinskog vijeća

Damir Vidović HSLS, predsjednik Općinskog vijeća

Martina Detelj HDZ, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća
, Mario Mikulan, Hrvatski Laburisti

Tatjana Posavec HNS

Zlatko Haramija HDZ


Josip Ribić HNS
Morena Majcen HDZ
Zlatko Ljubek HNS
Dražen Miser HDZ
Nada Lisjak HNS
Zoran Horvat HNS