Sastav Općinskog vijeća

Zlatko Haramija HDZ, predsjednik Općinskog vijeća

Marinko Lisjak HSS, zamjenik predsjednika

Marijan Pongrac HDZ


Tomislav Jakupak HDZ
Damir Vidović HSLS
Suzana Palavra Hrvatski Laburisti
Stjepan Lisjak nezavisni vijećnik
Marijan Varga HNS
Slobodanka Zvonar HNS
Mihaela Martinčić SDP
Zoran Horvat HNS