Sazvana 5. sjednica Općinskog vijeća 12.2.2018.


Predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, Mario Mikulan je sazvao 5. sjednicu Vijeća za utorak, 13. veljače 2018. godine.
Početak sjednice predviđen je za 18 sati , a predloženi  dnevni red možete pročitati u nastavku... 

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/01
UR.BROJ:2109/05-18-01/02
Donja Dubrava, 08.02.2018.


Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.)

S A Z I V A M
5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
za  UTORAK,  13. VELJAČE 2018. godine, u 18,00 sati u zgradi "Zalan"

Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED:

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika od 01.09.2017. do 08.02.2018. godine   
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća  
4. Uključivanje Općine u Udrugu Općina  R.Hrvatske
5. Donošenje Odluke o Izmjena i dopunama Statuta Općine
6. Slobodna riječ.
U prilogu su dostavljeni materijali za točke 1, 3, 4 i 5, dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.

  Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        


                        PREDSJEDNIK:  Mario Mikulan   • << natrag na popis novosti