Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2017./2018. 8.2.2018.


Jednokratna financijska potpora iznosi 500 kuna, dodjeljuje se svim redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Donja Dubrava koji su u statusu redovnog ili izvanrednog studenta (osim izvanrednih studenata koji obrazovni program pohađaju uz rad)  akademske godine 2017./2018. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

1.popunjenog i potpisanog obrasca prijave
2 preslike osobne iskaznice važeće 08.02.2018.  
3. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2017./2018. u statusu redovnog ili izvanrednog studenta. 

Prijave se šalju poštom ili osobno na adresu: 

Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava s naznakom „za potporu studentima“ do 08. ožujka 2018.
Ovaj poziv, Odluka i obrazac prijave objavljeni su na službenim stranicama Općine Donja Dubrava www.donjadubrava.hr, gdje će biti objavljene i odluke o isplati sredstava. 

KLASA:    604-01/18-01/01     
URBROJ: 2109/05-18-01/01    
                                      

Donja Dubrava, 08.02.2018.                                     

 

                                                                                        Jedinstveni upravni odjel
                                                                                           Općine Donja Dubrava 
ikona
Odluka o jednokratnim potporama (2)   

divider

ikona
Prijavni obrazac   

divider

  • << natrag na popis novosti