Prezentacija prijedloga idejnog rješenja uređenja turističke zone "Rijeka Drava - Donja Dubrava" 13.11.2017.


Općina Donja Dubrava, u cilju što boljeg razvoja i iskorištavanja neiskorištenih resursa, odlučila je iskoračiti u razvoj turističkih potencijala. S tim u vezi, održana je i prezentacija  prijedloga idejnog rješenja uređenja turističke zone "Rijeka Drava - Donja Dubrava". Na prezentaciji se okupilo 50-tak zainteresiranih Dobravčana  te ostalih zainteresiranih, među kojima je bio i župan Međimurske županije Matija Posavec. U uvodnom dijelu općinski načelnik Marijan Varga istaknuo je da prirodne predispozicije turističkom razvoju naše Općine treba iskoristiti. Razgovora oko opravdanosti iskorištavanja lokacije na sutoku starog toka i derivacijskog kanala rijeke Drave održano je mnogo i svi koji su ovdje nazočili opravdavaju izradu idejnog rješenja i formiranje turističkog centra.
Naime, za naglasiti je da  već više od 10 godina sazrijeva ideja formiranja turističkog centra na sutoku derivacijskog kanala i starog toka rijeke Drave, koju su potaknuli članovi Donjodubravske udruge ZEUS, tada na čelu sa Goranom Čižmešijom. No kako tada za ideju nije bilo razumijevanja na razini HEP-a i Međimurske županije, čekalo se eto nešto dulje.
U preliminarnim razgovorima sa vodstvom HEP-a, Međimurskom županijom, Turističkom zajednicom Međimurske županije, došlo se do suglasnosti podrške ovom projektu.
Ovaj projekt već je dobio i međunarodnu potporu zainteresiranih i to iz Slovenije, Austrije i Mađarske. Naime, rijeka Drava u svojoj dužini od 740 kilometara, u prolasku kroz 5 država, nema ovakvog turističkog lokaliteta kao ovaj u Donjoj Dubravi. Prezentaciju projekta uz opširnu elaboraciju dao je Lorand Klemenčić, ovlašteni arhitekt.
O svim interesantnostima projekta, kao i željama i mogućnostima zainteresiranih, biti će opširnije opisano u prijedlogu idejnog rješenja, kada se dovrši. Eto sada slijedi temeljita analiza predloženog, dopuna projekta te zahtjev za dodjelom zemljišta Općini od strane HEP-a.  • << natrag na popis novosti