Povodom 77. godišnjice posveta crkve župe Svete Margarete na pročelje crkve postavit će se kipovi svetog pape Ivana Pavla II. i blaženog Alojzija Stepinca 3.11.2017.


Prigodom 77. godišnjice posveta  crkve  župe Svete Margarete u Donjoj Dubravi, koja je bila 10. 11. 1940. po rukama zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, danas blaženika  Crkve u Hrvata, postavit ćemo na pročelju crkve kipove svetog pape Ivana Pavla II. i blaženog Alojzija Stepinca. Na posvetu koje će biti 10.11. 2017.  u 17.00 dolazi Varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak. 
Tri dana prije  7., 8. i 9. 11. 2017. imat ćemo Duhovnu obnovu navečer u 17.00. koju vodi župnik iz Belice  velečasni. Stjepan Šoštarić. U Duhovnoj obnovi razmišljat ćemo o Hrvatskim svecima i blaženicima
Sve Vas pozivam da u toj prigodi zahvalimo za dar zgrade crkve i dar Crkve koja smo mi vjernici, kojima je potrebna duhovne hrana za Vjerski život.! 

        Vaš župnik Mirko Pilaj

   • << natrag na popis novosti