Od tri međimrska cimbuljaša – dva Dobravčana! 25.7.2017.


Unatrag nekoliko godina KUD „Seljačka sloga“ aktivno se bavi  realizacijom projekata vezanih za materijalnu i  nematerijalnu kulturnu baštinu prema ministarstvima Republike Hrvatske kao i prema privatnim i državnim tvrtkama i ostalim subjektima. 

Zašto? 

Zato što za kulturu (općenito) pa tako i za tradicionalnu – nematerijalnu i materijalnu – baštinu uvijek nekako ima najmanje sredstava. A da ne spominjemo kako je nabava ili restauracija novih nošnji ili glazbala izuzetno skupa. Upravo smo zbog tih razloga ponosni na sve naše dosadašnje, a nadamo se i buduće, projekte koji su nam omogućili šivanje, izradu i održavanje nošnji, glazbala, spremišta za bogato kulturno nasljeđe te profesionalnu obuku glazbenika i plesača pod stručnim vodstvom iskusnih i provjerenih profesionalaca. 

Jedan od tih projekata je i projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture za nabavu  cimbulja i obuku svirača. U sklopu tog projekta kupljene su cimbulje, ali (ono što je za nas mnogo važnije) su dva mlada cimbuljaša koji su upornim radom i vježbanjem uspjeli savladati umijeće sviranja starog tradicijskog instrumenta: Dražen Balog i Vilim Čituš (mladi članovi tamburaške sekcije KUD-a Seljačka sloga Donja Dubrava) koji su tijekom sedam mjeseci (pod mentorstvom Andrije Maronića) svladali osnove sviranje cimbulja. 

Da je sve uloženo urodilo plodom, pokazala su dva (za našu Općinu) značajna događaja. 
13. srpnja, na Dan sv. Margarete (Dan Općine Donja Dubrava), održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Donje Dubrave na kojoj su, u kulturnom dijelu, nastupili i naši  mladi cimbuljaši  te svojim nastupom pobrali sve pohale, jednako kao i (nešto ranije) na proslavi 30. godišnjice osnutka i rada Udruge uzgajivača malih životinja „Međimurska lastavica“.

Kustosica Muzeja Međimurja u Čakovcu Janja Kovač (nazočna na oba skupa) tim je povodom istakla da Donja Dubrava može biti ponosna jer (prema njezinim saznanjima) u Međimurju postoje samo tri aktivna cimbuljaša, a upravo su dvojica (Dražen i Vilim) iz našeg mjesta, Donje Dubrave.

Ovim putem KUD „Seljačka sloga“ iz Donje Dubrave zahvaljuje svim državnim institucijama te osobama, udrugama i tvrtkama koje su nam (prepoznajući važnost potrebe zaštite kulturnih dobara) pomogli sufinanciranjem ovog ali i svih ostalih projekata. 

S nadom da će se ovakva suradnja (na obostranu korist) nastaviti i ubuduće, svima se najljepše zahvaljuju…

…članovi KUD-a „Seljačka sloga“ iz Donje Dubrave.  • << natrag na popis novosti