Sazvana Skupština Općinskog društva Crvenog križa Donje Dubrave 15.3.2017.


Terezija Hrašćanec, predsjednica Općinskog društva Crvenog križa  Donje  Dubrave, je sazvala godišnju Skupštini Društva za petak, 17.ožujka  201Z.godine,u 19 sati u  prostorijama NK „Dubravčan“
 Za Skupštinu se predlaže slijedeći

                                                        D N E V N I   R E D:
1. OTVARANJE SKUPŠTINE
2. IZBOR  RADNIH TIJELA (Radno predsjedništvo, zapisničar)
3. IZVJEŠĆA 
    -Predsjednice – o radu u proteklom razdoblju
    -Blagajnice
4. PRIJEDLOG PLANA RADA ZA 2017. GODINU
5. DISKUSIJA PO IZVJEŠĆIMA  I USVAJANJE IZVJEŠĆA
6. USVAJANJE PLANA RADA
7. OSTALO

                                                                                                          PREDSJEDNICA
                                                                                                  TEREZIJA HRAŠĆANEC , v.r.  • << natrag na popis novosti