Sazvana 16. sjednica Općinskog vijeća 10.6.2016.


Predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, Zlatko Haramija, je sazvao 16.  sjednicu vijeća za 13. lipnja s početkom u 19.00 sati. Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…

Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.)

                                  S A Z I V A M

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
za  PONEDJELJAK,  13. LIPNJA 2016. godine, u 19,00 sati u zgradi "Zalan"
Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED:

1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća  
4. Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Klinčec“
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Klinčec“
6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ
7. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine za 2016. godinu
8. Slobodna riječ.

U prilogu su dostavljeni materijali za točku 1, 3, 4, 5, 6 i 7,  dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.
Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        
                        PREDSJEDNIK
                       Zlatko Haramija, ing. el.  • << natrag na popis novosti