Brzi izbornik
 
Arhiva  
 
 
Fotogalerija
 
 
Nostalgija 
 
 
Mali oglasi
 
 
Župa Sv. Margarete
 
 
Naše gospodarstvo 
 
 
O našim strankama
 
 
Naši sportaši
 
 
Vicoteka
 
 
Vremenska prognoza
 
 
Fotokritika
 
 
Osnovna škola
 
 
Katalog informacija
 
 
Javno nadmetanje
 
 
Dobravski pijac
 
Gdje smo?

map

Potražite nas na interaktivnoj mapi!
Najnovija fotka

60godišnjaci


Arhiva novosti

godina


mjesec


prikaži
Mali oglasi

Prodajem vw passat karavan cl,...

procitajte oglase ›››

predajte oglas ›››
ZAPISNIK S 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
20.7.2011.

Bez obzira na najavu, ipak smo primili zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 05. srpnja 2011. iako nije prihvaćen na idućoj sjednici. Zapisnik možete pročitati u nastavku…

                I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 05. srpnja 2011. godine u Zgradi „Zalan“ s početkom u 20,00 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Željko Kovač i konstatirao da je sjednici nazočno 9 vijećnika, načelnik Marijan Varga i zamjenik načelnika Rudolf Lisjak.  
Sjednici nisu nazočni Dražen Miser i Marijan Pongrac. Općinsko vijeće za sjednicu jednoglasno utvrđuje sljedeći:


DNEVNI RED:

1. Izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća
2. Aktualan sat
3. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća
4. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna DPU gospodarske zone „Sjeveroistok“
5. Izvješće o kandidiranim projektima IPA i EIB III
6. Odluka o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za zakup i prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
7. Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine za 2010. godinu.
8. Zamolba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Dubrava
            a/ potvrđivanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD
            b/ otkup 100 primjeraka monografije DVD
9. Prijedlog programa obilježavanja Dana Općine
10. Slobodna riječ.

TOČKA 1.
Načelnik Općine Marijan Varga usmeno je pojasnio svoje pisano izvješće o aktivnostima između dviju sjednica.
Nakon rasprave Općinsko vijeće prihvaća izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća – 8 ZA i 1 PROTIV (Darko Horvat). 

TOČKA 2.
Vijećnik Marinko Lisjak komentirao je način izvještavanja novinara sa sjednica Vijeća.      Vijećnik Darko Horvat odgovorio je predstavnicima medija zašto vijećnici HDZ-a ne dolaze na sjednice, a od načelnika Općine traži pisani odgovor za
1. odluku o povećanju troškova za park
2. za koji iznos i koje poslove za potrebe Općine odrađuju općinski vijećnici
3. koja Odluka Vijeća postoji za utrošak viška sredstava od Vrtića
Vijećnik Marinko Lisjak iznosi da je nije realna valorizacija sporta i kulturi te iznio mišljenje da su sportaši zakinuti.
Vijećnik Darko Horvat pita po kojem kriteriju se dodjeljuju dotacije udrugama te da bi sve manifestacije trebalo jednako vrednovati.
Vijećnik Zoran Horvat kazao je da će u roku od 14 dana biti isplaćene dotacije udrugama.
Vijećnik Marinko Lisjak traži od načelnika Općine pisani izvještaj s obrazloženjem i specifikacijom troškova za konto 421312.

TOČKA 3.
Nakon dopune vijećnika Marinka Lisjaka prihvaćen je zapisnik s prethodne sjednice.
–  9   ZA.

TOČKA 4.
Nakon kraće rasprave Općinsko Vijeće prihvaća dostavljeni Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Sjeveroistok“.
– 9 ZA.

TOČKA 5.
Sjednici je nazočan vijećnik Marijan Pongrac.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o prihvaćanju tri projekta iz IPA programa:
- s Općinom Serdehelj  pročistač, vrijednost projekta 95.000 €
- s Općinom Goričan festival kre Mure, vrijednosti 11.000 €
- s Gradom Marcali i Općinom Mlinarci i Zalamelenye Centar za edukaciju – za dječji  vrtić, vrijednost projekta 61.840. €
Iz Programa EIB III jedan projekt:
-    presvlačenje asfaltnim zastorom Ulice Novembarskih žrtava  u vrijednosti 340.000 kn.            Kod prve slijedeće izmjene Proračuna za 2011. godinu predvidjeti dodatnih 100.000 kuna za projekt Centar za edukaciju. Donosi se i odluka o mogućnostima zaduživanja Općine za navedene  projekte u iznosu od 400.000 kuna, ukoliko se ukaže potreba.
– 8 ZA, 1 PROTIV (Marinko Lisjak) 1 SUZDRŽAN (Marijan Pongrac) 

TOČKA 6.
Nakon rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu R.Hrvatske na području Općine Donja Dubrava.
 10 ZA.

TOČKA  7.
Nakon duže rasprave Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji Ureda državne revizije Čakovec sa sljedećim zaključkom:
- sustava unutarnje kontrole ustrojit će se tijekom ove godine
- za popis cjelokupne imovine Općine (ulice, putove, parkovi i sl.) potrebna su veća sredstva koja će se planirati u narednim godinama,
- tijekom ovog mjeseca Općina će za dospjela potraživanja komunalne naknade i slivne naknade provesti ovrhe
- način uvođenju novih naknada: godišnje grobne naknade i komunalne naknade za garaže Vijeće će razmotriti na jednoj od narednih sjednica
- od Međimurskih voda zatražen je obračun za sredstva namijenjena za izgradnju vodnih građevina,
- javna nabava provodit će se sukladno Zakonu. 
– 7 ZA, 3 PROTIV (Marinko Lisjak, Darko Horvat, Marijan Pongrac)

TOČKA 8.
a/ Bez rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o prihvaćanju Odluke s godišnje Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Dubrava od 13. 03. 2011. godine kojom se na rok od 2 godine imenuje Vladimir Žinić iz Donje Dubrave, Prvomajska 17, na dužnost zapovjednika, a Mario Lisjak iz Donje Dubrave, Ulica 3. travnja 5, na dužnost zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Dubrava.
-10 ZA.
b/ Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o otkupu 100 komada primjeraka monografije DVD Donja Dubrava za iznos od 20.000 kuna
– 9 ZA i 1 SUZDRŽAN (Marinko Lisjak).

TOČKA 9.
Načelnik Općine Marijan Varga i predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja iznosi da je pristiglo mnogo prijedloga za općinska priznanja te da je Povjerenstvo predložilo ove osobe i Udruge. Nakon rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Povjerenstva.
PLAKETU  OPĆINE DONJA DUBRAVA dobivaju:
1. Predrag Jurčec, posthumno, povodom 20-te godišnjice pogibije prvog hrvatskog branitelja iz Međimurske županije.
2. Nada Bogojević, dugogodišnja uspješna učiteljica u OŠ D. Dubrava s brojnim osvojenim priznanjima u raznim natjecanjima, voditelj učeničke zadruga „Pupoljak“.
3. Marija Lisjak, dugogodišnji aktivni član u više općinskih udruga. Dobrovoljni davatelj krvi više od 55 puta.
4. Antun Horvat, dugogodišnji uspješan rad Kuglačkom klubu „Dubravčan“ , predsjednik istog u više mandata.
5. „GRADITELJSTVO HORVAT“ d.o.o. – za uspješno  vođenje tvrtke te pomoć Općini kod kandidiranja projekata.
ZAHVALNICE OPĆINE DONJA DUBRAVA dobivaju:
1. UHVDR-a OGRANAK DONJA DUBRAVA – za ostvarene rezultate na natjecanjima, pomoći drugim općinskim udrugama te aktivnostima na realizaciji projekta Spomen izletišta P. Jurčeca.
2. Dr. Suto László, gradonačelnik grada Marcali  – za pomoć u osmišljavanju i provedbi dvaju projekta  IPA: „Zeleni vrtić“ i „Preko staze prošlosti na zajednički put“.
3.  Franciska Horvat  – dugogodišnja aktivna tajnica te uspješni natjecatelj u Udruzi umirovljenika od njezinih početaka.
4. Miljenko Zvonar – dugogodišnji predsjednik udruge, aktivist na izgradnji doma Međimurske lastavice. 
-7 ZA, 2 SUZDRŽANA (Darko Horvat, Marinko Lisjak) 1 PROTIV (Marijan Pongrac).

TOČKA 10.
Pod ovom točkom nije bilo nikakvih prijedloga.

                           ZAPISNIČAR: Ivan Štefić 

                           PREDSJEDNIK:  Željko Kovač
...PrivredniciAnketa

Rezultati

Raspored sv. misa
Nedjelja
13.10.2013.
7.30 za + Čižmešija Ceciliju god., Tomu i + rod.
10.30 ŽUPNA


bottom
Coldreactor - home of Damir Karić