Brzi izbornik
 
Arhiva  
 
 
Fotogalerija
 
 
Nostalgija 
 
 
Mali oglasi
 
 
Župa Sv. Margarete
 
 
Naše gospodarstvo 
 
 
O našim strankama
 
 
Naši sportaši
 
 
Vicoteka
 
 
Vremenska prognoza
 
 
Fotokritika
 
 
Osnovna škola
 
 
Katalog informacija
 
 
Javno nadmetanje
 
 
Dobravski pijac
 
Gdje smo?

map

Potražite nas na interaktivnoj mapi!
Najnovija fotka

60godišnjaci


Arhiva novosti

godina


mjesec


prikaži
Mali oglasi

Prodajem vw passat karavan cl,...

procitajte oglase ›››

predajte oglas ›››
ZAPISNIK S 32. SJEDNICE OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
24.12.2008.
Izvod iz zapisnika s 32. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Donja Dubrava održane dana 22. prosinca  2008. godine u prostorijama Općine možete pročitati u nastavku…    


OPĆINSKO POGLAVARSTVO
KLASA:021-05/08-01/574.
UR.BROJ:2109/05-08-01. 
Donja Dubrava, 23.12.2008. 
                
I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A            


s 32. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Donja Dubrava održane dana 22. prosinca  2008. godine u prostorijama Općine sa početkom u 18,00 sati.
Sjednicu je otvorio načelnik Općinskog poglavarstva i konstatirao da su sjednici nazočna tri člana Poglavarstva. Sjednici nisu nazočni zamjenik načelnika Marijan Pongrac i  Slavica Sabol.
Općinsko poglavarstvo za sjednicu utvrđuje slijedeći  


DNEVNI RED:

1.       Informacija o aktivnostima načelnika u periodu od posljednje sjednice
2.       Aktualni sat
3.       Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2008. godinu
4.       Dotacije općinskim udrugama
5.       Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2009. godinu 
6.       Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
7.       Program financiranje potreba u kulturi i športu u 2009. godini
8.       Plan nabave u 2009. godini
9.       Proračun Općine za 2009. godinu
10.   Rasprava o postupku  podjele „Međimurskih voda“ d.o.o.
11.   Prihvaćanje zapisnika:
     a/ Odbor za raspisivanje natječaja     
    
b/ Odbor za socijalna pitanja
     
    
c/ Odbor za gospodarstvo
12.   Zamolba :
    
a/ Slavka Tkalčić, Dravska 26 za rješavanje imovinsko pravnih poslova
    
b/ NK „Dubravčan“ za plinski bojler
13.   Slobodna riječ. 

TOČKA 1. Načelnik Općine Marijan Varga pojašnjava nazočnim dostavljenu pisanu informaciju o svojim aktivnostima između 31 i 32. sjednice Općinskog poglavarstva, te istu dopunjuje novim informacijama:- da je danas održana sjednica Upravnog odbora „Međimurje plina“ d.o.o. Čakovec te je donijeta  odluka o povećanju cijene plina za 21,36% sa 01.01.2009. godine - sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sutra tj.23.12.2008. godine  sklopit će se Ugovor o sufinanciranju nabavke opreme dječjeg vrtića od strane Ministarstva u iznosu od 162.819,75 kuna,  

TOČKA 2. Načelnik izvješćuje nazočne da je izvršen okončani obračun radova u ulici Dravskoj, te da vrijednost radova iznosi 268.172.84 kn (smanjenje 5,12 kn od ugovorenog). Udio općine u sufinanciranju iznosi 163.815,79 kuna.     

TOČKA 3.Nakon rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje predloženih Izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2008. godinu sa ukupnim prihodima odnosno rashodima u iznosu od 4.538.411,99 kuna. U odnosu na doneseni Proračun za 2008. godinu povećanje iznosi 238.411,99 kuna (sa 4.300.000 na 4.538.411,99 kn) – 3 ZA

TOČKA  4.Nakon rasprave Općinsko poglavarstvo donosi odluku da dotacije općinskim udrugama za 2008. godinu iznose: KUD Seljačka sloga 10.000,00 kn, nogometni klub 15.000 kn, plus 5.000 kn za rad sa mlađim uzrastima,  «Štuka» 2.500 kn, košarkaški klub 12.500 kn plus 5.000 kn za rad s malim uzrastima, kuglački klub 9.000 kn plus 5.000 kuna za otežano djelovanje zbog neispravne kuglane u D.Dubravi, «Međimurska lastavica» 3.000 kn, teniski klub 1.000 kn, udruga umirovljenika 4.000 kn, KLA «Osmijeh» 3.000 kn; UHVDR-a 2.500 kn, Udruga žena 2.500 kn,  ZEUS 2.000, Crveni križ 2.500 kn, nautički klub 1.500, konjički klub 3.000 kn, dobravska mladež 2.000 kn , Raduga 2.000 kn klub hipertoničari  2.000 kn,  puhački orkestar 12.000 kn plus 20.000 kn za nabavu instrumenata. – 3 ZA. 

TOČKA 5.Bez rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje predloženog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godine.  – 3 ZA  

TOČKA 6.  Bez rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje predloženog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2009. godinu. - 3 ZA. 

TOČKA 7.   Bez rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje predloženog Programa financiranja javnih potreba u kulturi i športu u 2009. godini.  – 3 ZA   

TOČKA 8.Bez rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje predloženog Plana nabave Općine Donja Dubrava za 2009. godinu. - 3 ZA.   

TOČKA 9. Nakon kraće rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje predloženog Proračuna Općine Donja Dubrava za 2009. godinu sa planiranim prihodima odnosno rashodima u iznosu od 5.735,00 kuna. – 3 ZA. 

TOČKA 10.Sukladno donijetoj Strategiji o upravljanju vodama (donio Hrvatski sabor 15.07.2008.), Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, bez rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje reorganizacije društva Međimurske vode i to osnivanje društva „Međimurska hidrogradnja“ d.o.o. Savska Ves. (bavi se izgradnjom). Prodaja udjela novom društvu dovršiti će se do kraja 2009. godine.– 3 ZA.  

TOČKA 11.a/ Nakon kraće rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje zapisnika Odbora za raspisivanje natječaja. U ugovor o koncesiji sa dimnjačarom staviti klauzule: da se za više od 5 pisanih primjedbi mještana na rad dimnjačara ugovor raskida, jedan dan u tjednu dimnjačar radi popodne, naplata usluge je tromjesečno.– 3 ZA.
b/ Nakon kraće rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje zapisnika Odbora za socijalna pitanja. U idućoj godini predvidjeti dodjelu još jedne studentske potpore (socijalne kategorije).– 3 ZA.  
c/ Bez rasprave Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje zapisnika Odbora za gospodarstvo. – 3 ZA. 

TOČKA 12.a/ Bez rasprave Općinsko vijeće predlaže Općinskom Vijeću prihvaćanje zamolbe Tkalčić Slavka iz Donje Dubrave, Dravska 26 za prijenos kuće dvora (sada općenarodna imovina) u vlasništvo Općine, s time da Općina imenovanom omogući doživotno plodouživanje na rečenom nekretnini. – 3 ZA. 
b/ Bez rasprave Općinsko poglavarstvo donosi zaključak o prihvaćanju zamolbe NK „Dubravčan“ za sufinanciranje montaže bojlera sa vodovodnom i plinskom instalacijom u prostorijama kluba u iznosu od 11.580,00 kuna. – 3 ZA. 

Dovršeno u 18,57 sati.           

 
           
ZAPISNIČAR: Ivan Štefić 
         
            NAČELNIK: Marijan Varga dipl.krim 
...PrivredniciAnketa

Rezultati

Raspored sv. misa
Nedjelja
13.10.2013.
7.30 za + Čižmešija Ceciliju god., Tomu i + rod.
10.30 ŽUPNA


bottom
Coldreactor - home of Damir Karić