Brzi izbornik
 
Arhiva  
 
 
Fotogalerija
 
 
Nostalgija 
 
 
Mali oglasi
 
 
Župa Sv. Margarete
 
 
Naše gospodarstvo 
 
 
O našim strankama
 
 
Naši sportaši
 
 
Vicoteka
 
 
Vremenska prognoza
 
 
Fotokritika
 
 
Osnovna škola
 
 
Katalog informacija
 
 
Javno nadmetanje
 
 
Dobravski pijac
 
Gdje smo?

map

Potražite nas na interaktivnoj mapi!
Najnovija fotka

60godišnjaci


Arhiva novosti

godina


mjesec


prikaži
Mali oglasi

Prodajem vw passat karavan cl,...

procitajte oglase ›››

predajte oglas ›››
ODABRAN IZVOĐAČ RADOVA ZA UREĐENJE PARKIRALIŠTA DJEČJEG VTIĆA
4.12.2008.

Sukladno članku 79. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07) i Odluke o početku postupka javne
nabave za uređenje parkirališta Dječjeg vtića u Donjoj Dubravi, od 21.11.2008, dana 27. 11. 2008. godine, u 14,00  h. jano su otvorene pristigle ponude za izvođenje radova.
Više o navedenom možete pročitati u nastavku    
  

KLASA:021-05/08-01/517.
UR.BROJ:2109/05-08-01.
Donja Dubrava, 27.11.2008.  


              
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

1. NARUČITELJ
Naziv: OPĆINA DONJA DUBRAVA
Sjedište: DONJA DUBRAVAAdresa: Trg Republike 13,
40328 Donja Dubrava
Matični broj: 00558524  

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
EV 02/2008
 

3. CPV:
45000000
 

4. BROJ OBJAVE:
N-16-M-147043-201108
 

5. PREDMET NABAVE:
Uređenje parkirališta Dječjeg vrtića
 

6. VRSTA POSTUPKA:
OTVORENI
 

7. PLANIRANA SREDSTVA:
170,00,00 kn

8. POPIS PONUDITELJA KOJI SU PODNIJELI PONUDU PREMA REDOSLIJEDU IZ ZAPISNIKA O JAVNOM OTVARANJU PONUDA                                   

1. BLAŽON uslug. građ. mehan. , Martinska 106, Mursko Središće  , ponuda podnesena 26.11.2008. u 8,33 h
2. Transporti Rusak J.Slavenskog 16 Donja Dubrava, ponuda podnesena 26.11.2008. u 8,44 h
3.Pavlic-asfalt-beton, Dravska 18 Goričan, ponuda podnesena 26.11.2008. u 11,10 h
4. „Tri-go Graditeljstvo“ Kolodvorska 1 Donji Kraljevec , ponuda podnesena 26.11.2008. u 11,45 h
5. Tegra d.d. Mihovljanska 70 Čakovec, ponuda podnesena 27.11.2008. u 13,55 h  

9. ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DANIH DOKAZA O SPOSOBNOSTI            
Analitički prikaz traženih i danih dokaza o sposobnosti , sa ocjenom prihvatljivosti ponude, dan je u posebnom prilogu, koji je sastavni dio ovog zapisnika.
  

10. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDA 
Nema.
 

11. RANGIRANJE PONUDA PREMA KRITERIJU ODABIRA 
Kriterij odabira:  NAJNIŽA CIJENA 

Redoslijed rangiranja (CIJENA PONUDE bez PDV-a)                                             

1. Tri-go Graditeljstvo, Donji Kraljevec, Kolodvorska 1      134.103,20 kn
2. Transporti „Rusak“ Donja Dubrava, J. Slavenskog 16     147.109,00 kn
3. “Blažon“ usluge građ. mehan. Mursko Središće, Martinska 106   149.565,35 kn
4.  Pavlic-asfalt-beton, Dravska 18, Goričan         169.484,70 kn
5. Tegra d.d. Čakovec, Mihovljanska 70   185.163,55 kn   

12. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU            
Nakon pregleda i uspoređivanja prihvatljivih ponuda od strane stručnih osoba imenovanih od strane naručitelja, ponuda ponuditelja TRI-GO GRADITELJSTVO, iz DONJEG KRALJEVCA, Kolodvorska 1, odabrana je kao najpovoljnija.
 Obrazloženje:    Ponuda ponuditelja TRI-GO GRADITELJSTVO, iz DONJEG KRALJEVCA, Kolodvorska 1, udovoljava svim zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. Dokazani su traženi uvjeti sposobnosti iz članka 48. Zakona koji su bili traženi u dokumentaciji za nadmetanje, a cijena od  134.103,20 kn (bez PDV-a) je najniža cijena od svih prihvatljivih ponuda, što je i vidljivo iz prijašnjih tabela i usporedba. Pošto je kriterij za odabir najpovoljnije ponude (točka 15. Uputa za nadmetanje), ponuda sa najnižom cijenom (sukladno članku 58., stavka 1 Zakona o javnoj nabavi, NN br. 110/2007), ponuda ponuditelja TRI-GO GRADITELJSTVO DONJI KRALJEVEC odabrana je kao najpovoljnija.  

13.  PRILOZI 
U prilogu 1 ovog zapisnika dan je analitički prikaz ponuda svih ponuditelja.   

14. DATUM I POTPIS OSOBA KOJE SU IZVRŠILE PREGLED I OCJENU PONUDA  

1. Rudolf Lisjak     
2. Antun Benko     
3. Saša Štefić       
4. Marijan Varga       

         
U Donjoj Dubravi, 27.11.2008....


    
PrivredniciAnketa

Rezultati

Raspored sv. misa
Nedjelja
13.10.2013.
7.30 za + Čižmešija Ceciliju god., Tomu i + rod.
10.30 ŽUPNA


bottom
Coldreactor - home of Damir Karić